Regulamin korzystania z apartamentu


Chcemy uniknąć nieporozumień i zapewnić Państwu udany wypoczynek, dlatego prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszych apartamentów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.


Pobyt

1. Apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej.
2. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
3. Gość powinien określić czas pobytu, wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.
5. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie.
7. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
8. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.


Obowiązki właściciela

1. Właściciel zobowiązuje się do zapewniania warunków do pełnego wypoczynku gościa.
2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników przed przybyciem Gościa.
3. Właściciel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń Apartamentu oraz czystości i porządku w przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa zostaną spakowane i zabezpieczone po zakończeniu wykupionej doby hotelowej i zabrane z apartamentu. Mogą one zostać odesłane na życzenie pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.
6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.


Obowiązki gościa

1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Zabrania się ingerencji Gościa w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.
3. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Właściciel za nie przestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 200 PLN.
4. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Właściciel może pobrać karę w wysokości 500 zł.
5. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 100 zł.
6. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej hali garażowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.


Klucze i piloty od bramy garażowej

1. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez Pracownika MSapartamenty w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym Obsługę MSapartamenty.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie klucza oraz pilota do hali garażowej najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.
3. W trakcie przekazywania Apartamentu, Właściciel przekazuje 1 komplet kluczy oraz w przypadku dokonania takiej rezerwacji, pilota do bramy garażowej.
4. Zdanie klucza i pilota do bramy garażowej w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z Właścicielem.


Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MSapartamenty. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi rezerwacji, przechowywane przez dwa lata, po tym czasie zostają automatycznie usunięte.
Mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych "prawo do bycia zapomnianym". Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od MSapartamenty usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w celu dokonania tego należy wysłać żądanie na mail info@msapartementy.plMS Apartamenty - najczęściej zadawane pytaniaW jaki sposób dokonać rezerwacji apartamentu?

  • W celu zarezerwowania apartamentu należy wybrać w kalendarzu datę przyjazdu, wyjazdu oraz ilość osób. Jeśli apartament jest dostępny w danym terminie to powinno się wybrać go poprzez kliknięcie, a następnie na dedykowanej mu podstronie nacisnąć zarezerwuj. Na koniec rezerwacji należy podać podstawowe dane osobowe, które posłużą podczas przyszłego kontaktu.

Czy potrzebne jest uiszczenie zaliczki na potrzeby rezerwacji?

  • Jeśli przyjazd następuje w ciągu kilku dni od złożenia rezerwacji, wtedy zaliczka jest niepotrzebna. W przypadku przyjazdu następującego nieco później od złożenia rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości pobytu.
3. W jaki sposób mogę odebrać klucze?

  • Klucze przekazujemy osobie odwiedzającej nasz apartament bezpośrednio w mieszkaniu. Z tego względu prosimy o wcześniejsze podanie godziny przybycia oraz o kontakt w dniu przyjazdu, tak by proces przekazania kluczy odbył się sprawnie, bez zbędnego czekania.


MSapartamenty

tel. +48 508 083 686 (24h/7) | info@msapartamenty.pl

Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań | Bóżnicza 1, 61-751 Poznań | Ku Cytadeli 2, 60-101 Poznań

Małe Garbary 8, 61-756 Poznań